Verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

  • HOHNER AUTOMATION S.L.
  • Adres: Poligono Endüstriyel Cal Batlle – Calle Dolors Bassa, 3. 17400 Breda (Girona)
  • E-posta: info@encoderhohner.com
  • Telefon: (+34) 972160017
  • N.I.F.: B17066382

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

İlgili kişiler tarafından sağlanan bilgileri, web formu aracılığıyla gönderilen iletişim isteklerini yönetmek için kullanırız. Ayrıca, HOHNER tarafından sunulan hizmetler ve ürünlerle ilgili elektronik iletişimleri yönetin.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız?

İletişim formu aracılığıyla sağlanan kişisel veriler, sorgu yanıtlanana kadar ve sorguyu aldıktan sonra altı (6) ayı geçmeyecek şekilde saklanacaktır. HOHNER’in hizmet ve ürünlerinin elektronik iletişimlerinin aboneliğinde sağlanan kişisel veriler, onay iptal edilmediği sürece saklanacaktır. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesinin meşruiyeti nedir?

Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, HOHNER hizmetleri ve ürünlerinin elektronik iletişimlerinin aboneliğinin yanı sıra iletişim formu aracılığıyla ilgili taraftan bilgi talebidir.

Verileriniz hangi alıcılara iletilecek?

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluk dışında üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Bize verilerinizi sağladığınızda haklarınız nelerdir?

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin HOHNER’de işlenip işlenmediğine dair onay alma hakkına sahiptir.

İlgilenen kişiler, kişisel verilerine erişme ve ayrıca yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme veya uygun olduğunda, diğer nedenlerin yanı sıra verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığı durumlarda silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

Belirli durumlarda, ilgili taraflar verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir, bu durumda bunları yalnızca iddiaların uygulanması veya savunulması için saklayacağız.

Ayrıca, belirli durumlarda ve kendi özel durumlarıyla ilgili nedenlerle ilgili taraflar, verilerinin işlenmesine itiraz edebilir.

HOHNER AUTOMATION SL, zorlayıcı meşru nedenler veya olası iddiaların uygulanması veya savunulması dışında verilerin işlenmesini durduracaktır.

HOHNER AUTOMATION SL, mevcut mevzuatta öngörülen şartlar ve sınırlara göre tedaviye erişim, düzeltme, silme, itiraz ve sınırlandırma haklarınızı kullanabileceğinizi HOHNER AUTOMATION SL, P.I. Cal Batlle – C/ Dolors Bassa, 3. 17400 Breda (Girona) veya info@encoderhohner.com adresine e-posta ile. Her durumda, kimliğinizin, pasaportunuzun veya eşdeğer belgenizin bir kopyasını sağlamalısınız. Uygun görüldüğü takdirde, İspanyol Veri Koruma Ajansı’na (agpd.es) bir talepte bulunabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl elde ettik?

HOHNER’de ele aldığımız kişisel veriler, ilgili tarafların kendi taleplerinden gelmektedir.

İşlenen veri kategorileri şunlardır:

kimlik verileri
elektronik adresler


Özel olarak korunan veriler işlenmez.